Astrologie a astronomie

http://www.horoskopnik.cz/cinsky-horoskop-na-rok/

Dnes již striktně oddělované disciplíny, jedna považována za exaktní vědu, součást fyzikálních věd, druhá opovrhovaná, odsouvaná do škatulky šarlatánství a pověr. A přece to není tak dávno, co obě disciplíny splývaly v jedno. Koperník i Tycho de Brahe, stejně jako Johannes Kepler byli nejen skvělými pozorovateli vesmíru a pohyb těles v něm, tvůrci prvních map a dokonce fyzikálních zákonů, ale také astrology, kteří svým panovníkům sestavovali pravidelně horoskopická doporučení a výhledy do budoucnosti.

Alternativy

Západoevropská tradice je však nesrovnatelně kratší, než tradice východoasijská. Není proto od věci, alespoň čas od času zkusit si třeba čínským horoskopem vyložit svoje vyhlídky do budoucna a svoje šance na úspěchy osobní, či profesní.

Komentáře nejsou povoleny.